Risikoanalyse

Risiko = sansyndlighed x konsekvens

Effektiv risikostyring

Risiko opstår når sårbarheden i systemer, processer, faciliteter eller ressourcer bliver udnyttet. Dette kan f.eks. ske når en hacker udnytter sårbarheden i IT-systemer, eller en ildebrand opstår pga. en elktrisk defekt og får lov til at sprede sig, idet brandalarmen er ud af funktion. Følgende er eksempler på nogle risikofaktorer, der findes i virksomheder:

 • IT-fejl/tab af data
 • Tyveri
 • Dårligt salg
 • Uerholdelig fordring
 • Fejl i leverandørkæden
 • Arbejdsulykker
 • Tab af nøglemedarbejdere
 • Snyd
 • Menneskelige fejl
 • Kontraktbrud
 • Stigende omkostninger
 • Tab af store kunder
 • Negativt cash flow
 • Forudrening/miljømæssige udfordringer
 • Produktfejl
 • Mangel på menneskelig kapital
 • Brud på lovgivning og reguleringer
 • Vandalisme
 • Retssager
 • Negativ omtale i medier
 • Dårligt arbejdsmiljø
 • Fjendtlig overtagelse
 • Tab af markedsandele grundet konkurrence
 • Vejrmæssige udfordringer
 • Kursudsving

Risiko kan således opstå som et resultat af virksomhedens egne aktiviteter eller som et resultat af eksterne faktorer som lovgivning, markedskræfter, rente- eller kursudsving, andres handlinger eller naturfænomener. de kan være et produkt af forretningens omgivelser herunder politiske eller økonomiske faktorer, eller menneskelig utilstrækkelighed og fejl. Pointen er, at risiko kan påvirke jeres evne til at imødekomme virksomhedens mål eller true forretningen.

Det kan være fristende at tro, at ovenstående ikke kommer til at ske for netop jeres virksomhed, hvis I aldrig har oplevet noget lignende. Det kan være, at I anser sandsynligheden for, at der kommer til at ske noget dårligt, som  værende for  lille til  at bekymre sig om, og at oddsene taler i jeres favør.

Nogle af de oplistede risikofaktorer er uden for vores kontrol, disse er de såkaldte iboende risici, da de enten hører under naturfænomener eller forandringer i det politiske og økonomiske miljø. Men mange af de øvrige risikofaktorer sker på baggrund af menneskelige handlinger, som vi sagtens kan kontrollere. Alle mennesker begår fejl af og til, og det sker at medarbejdere ikke følger processer, eller tager de letteste løsninger. Dog har vi mulighed for at påvirke og forebygge disse menneskelige fejl, hvorimod vi ikke har kontrol over naturfænomener, politiske og økonomiske systemer eller lovgivningens udformning. At investere og bruge ressourcer på at håndtere jeres virksomheds risikofaktorer er derfor en god investering. I sidste ende kan en effektiv risikostyring betyde forskellen mellem overlevelse og konkurs.

Risikoanalyse & risikohåndtering

For at få et overordnet hold på risikoen i virksomheden, eller i et givent projekt, benytter vi os af en SWOT-analyse. På den måde kan vi udarbejde et overblik over styrker og svagheder, samt trudsler og muligheder for udvikling af virksomheden eller projektet. På grundlag af vores analyse, definerer vi de aktiviteter, som skal iværksættes for at mødegå de vigtigste risici.

Den indledende risikoanalyse foretages i fem trin:

 • Risikoidentifikation
 • Risikokonsekvens
 • Risiko/sandsynlighed
 • Samlede risiko
 • Handlingsplan

Efter risikoanalysen er foretaget, er det herefter nødvendigt at vi afklarer risikovilligheden – det vil sige, hvor stor en risiko jeres virksomhed er beredt til at tage.

Vi hjælper jer her på vej ved at udfører et risikoanalyseskema, hvor de indledende informationer fra risikoanalysen vurderes udfra en skala.

Når vi har vurderet de forskellige risikofaktorer, implementerer vi risikostyring, hvor vi lægger planer for hvad der skal gøres, og prioriterer handlingerne udfra risikoanalyseskemaet.

Det sidste punkt er eksekvering og overvågning, hvor de forskellige risikoforanstaltninger implementeres, og evt. resterende risiko identificeres. Herefter vil jeres virksomhed væreistand til at vurderer resultatet og effektiviteten af de udvalgte modforanstaltninger.