NORDIC LOGISTICS PARTNER

Erhvervsrådgivning

Professionel rådgivning til virksomheder

Kontakt os

Vi skaber succesfulde forandringer

At skabe forandringer i organisationen er idag et grundvilkår i kampen om at være konkurrencedygtig samt vigtigt i betræbelsen på at være tilpasningsparat til omverdenens krav. 

Begrebet “forandring” dækker over mange forskelligartede processer. Forandringsprocessen er bindeleddel mellem strategien for forandring og den implementerede forandring i organisationen. Det er her væsentligt, at der dannes de rette rammer og vilkår for forandringen i virksomheden. Dernæst er det vigtigt for implementeringen, at processen for forandring er realistisk og kontekstuelt tilrettelagt. Det er derudover essentielt, at der identificeres hvilke fænomener og processer, der henholdsvis fremmer og hæmmer implementeringen af forandringen i organisationen.

Hos Konsulenthuset Nolopa kender alt til forandringsprocessens kompleksitet, og hjælper virksomheder med at forstå hvordan jeres organisation kan gøre brug af konkrete værktøjer til at hjælpe jer med at træffe de rigtige valg omkring processerne i jeres egen organisation. 

Hvad kan vi gøre for jeres organisation

Optimering af Processer

Risikoanalyse

Business Intelligens

Strategisk Analyse

Lager & Produktions Design

Interne Processer

LEAN

Optimering af Udstyr

Værdikæde Strategi

CRM

Ruteplanlægning

Transport & Logistiknetværk

 • Procesoptimering – effektivisering eller innovation? Ønsker I en kortlægning & evaluering af jeres nuværende processer, eller vurdere I at den eksisterende proces ikke er tilstrækkelig? Vi strømlinjer eksisterende processer eller udarbejder en procesvision og hjælper med implementeringen. 
 • Strategisk Analyse – I den strategiske analysefase er det hensigten, at en række analyser og vurderinger skal gennemgåes med henblik på at udforme en optimal strategi for den pågældende virksomhed. Analysernes resultater skal omsættes til en strategisk baseret styring af virksomhedens aktiviteter. 
 • LEAN – Vi hjælper jeres virksomhed med at rette sit fokus mod den praktiske håndtering af lean gennem tre faser: mobilisering, gennemførelse & konsolidering. 
 • CRM – Customer Relationship Managment handler om at kende sine kunder og at holde styr på relationer og transaktioner til og fra sine kunder. Vi hjælper jer med at opnå et større kendskab til jeres kunder gennem analyse af data, og den vej rundt sikre at den service kunden modtager er den rigtige. 
 • Risikoanalyse – risiko kan opstå som et resultat af virksomhedens egne aktiviteter eller som et resultat af eksterne faktorer som lovgivning, markedskræfter, rente-eller kursudsving, andres handlinger eller naturfænomener. De kan være et produkt af forretningens omgivelser herunder politiske eller økonomiske faktorer, eller menneskelig utilstrækkelighed og fejl. Pointen er, at risiko kan påvirke evnerne til at imødekomme virksomhedens mål eller direkte true forretningen. 
 • Produktionsdesign – Det rigtige design er en mulighed for at sænke jeres produktionomkostning og tilbyde jeres kunder endnu lavere priser. Undgå unødvendigt spildtid i jeres processer ved en grundig analyse af jeres nuværende layout.

 • Optimering af udstyr – Et logistiknetværk er en økonomisk tung operation for alle virksomheder. Forskellen på at køre med eller uden fyldte biler kan være afgørende for om virksomheden henter et overskud på sit produkt. Vi laver en analyse af jeres netværk, og identificere de svage led. Herefter udarbejder vi en konkret handlingsplan med løsningsforslag, og bistår yderligere med implementeringen.

 • Ruteplanlægning – Optimal ruteplanlægning handler om at være det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, med det rette produkt. Virksomheder der udfører forskellige opgaver på forskellige adresser har et stort potentiale til at reducere deres omkostninger ved en målrettet og kontinuerlig udvikling af deres flåde. Vi gennemgår jeres nuværende setup og finder mulighederne for optimering.

 • Business Intelligence – Business Intelligence handler om at rense og transformere jeres data med henblik på at finde essentiel information virksomheden kan benytte som grundlag for vigtige forretningsbeslutninger. Vores analytiske og statistiske gennemgang af data skaber overblik over virksomhedens kildesystemer og oversætter det til konkrete KPI’er. Efterfølgende vil vi hjælpe virksomheden med at lave målrettede handlingsplaner for de enkelte elementer.

 • Interne Forretningsprocesser – har I styr på processerne i jeres virksomhed? Ved I hvordan de ser ud, og hvad I skal være bedre til? Forretningsprocesser kan betegnes som styreredskaber der skaber værdi for virksomheden og deres kunder, og er central på to væsentlige punkter: 1) Der produceres og leveres den ønskede kundeværdi, og 2) omkostningerne reduceres igennem forbedrede processer. Vi gennemgår nuværende processer og giver vores bud på hvordan I kan optimere jeres processer så det kan mærkes på bundlinjen.

 • Værdikæde Strategi – Med virksomhedens værdikæde, menes alle virksomhedens aktiviteter, der tilsammen skaber produktets eller serviceydelsens værdi for kunden. Det er vigtigt her at være klar over, at et produkt ikke opnår værdi, fordi der er afholdt omkostninger på det. Det er derimod kundens oplevelse med produktet, der skaber dets værdi. En grundig analyse af jeres kæde vil identificere unødvendige omkostninger og den vej rundt sikre at jeres virksomhed opnår fuldt udbytte på jeres produkt.

 • Transport- & Logistiknetværk – Transport mellem terminaler er en nødvendighed for større virksomheder med komplekse værdikæder. Vores gennemgang af jeres netværk vil identificere muligheder for at reducere antal biler på vejen, sænke jeres omkostning og samtidig reducerer jeres Co2 aftryk. Hvad end det er tale om lokal eller International transport, finder vi den rigtige løsning for netop jeres drift.